برگزاری دوره آموزشی "اطفاء حریق" با کد شناسه 1143ویژه کارکنان اداره خدمات

دوره آموزشی اطفاء حریق با کد شناسه 1143 به مدت 8 ساعت  با حضور آتش نشان و مدرس جناب آقای کبیری و مدریت خانم رقیه ثابت در کارگاه، و قسمت عملی آن در فضای باز و مطمئن برای همکاران محترم آشپزخانه سازمان مرکزی برگزار گردید.

این دوره آموزشی 8 ساعته در دو روز به صورت تئوری و عملی برگزار شد.

استاد محترم دوره، در روز اول با استفاده از جزوه و کلیپ هایی برای آموزش درباره آتش سوزی و گازگرفتگی در محیط آشپزخانه توضیحاتی ارائه دادند و اشاره شد که در حریق انواع مختلفی از جمله آتش سوزی با گاز، نفت و تجهیزات الکتریکی و ... وجود دارد. همچنین  راه کارها و عملکرد به موقع کارگران آشپزخانه هنگام بروز هرگونه مشکل در محیط آشپزخانه، در زمان چنین حوادثی چگونه باشد.

ایشان درباره نگهداری، حفاظت و کنترل به موقع از کپسول های آتشنشانی و انواع آن، و کاربرد هرکدام از کپسول ها توضیحات مفیدی ارائه دادند. از جمله اشاره به این داشتند که تقسیم بندی در این امور و محول شدن و کنترل موارد ذکر شده به افراد مشخص شده از همان همکاران محترم  آشپزخانه، می تواند کمک موثری در تسریع امدادرسانی باشد.

در روز دوم توضیحات ذکرشده در جلسه تئوری، با نظارت کامل استاد محترم دوره و رعایت نکات ایمنی، کارکنان محترم، مهار کردن آتش را یک به یک انجام دادند

Share this post