برگزاری دوره های آموزشی با موضوع اقتصاد دانش بنیان در واحدهای دانشگاهی

در راستای تسری بخشیدن به سیاست های کلان دانشگاه و نیز معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان مبنی بر درآمدزایی غیرشهریه ای از محل فعالیت های اقتصادی دانش بنیان و تجاری سازی محصولات، دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی اقدام به تدوین محتوای درسی و نیز برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات مرتبط در واحدهای دانشگاهی نموده است. به همین جهت 7 عنوان برنامه درسی به شرح زیر تدوین شده است.

  1. آشنایی با ضوابط و چگونگی راه اندازی شرکت های دانش بنیان
  2. تهیه طرح کسب و کار (BP)
  3. ارزیابی مالی طرح های توجیهی با نرم افزار کامفار 3 (Comfar Ш)
  4. خلاقیت و تکنیک های تفکر خلاق
  5. طراحی مدل کسب و کار (Business Model Design)                                      
  6. آشنایی با مالکیت فکری و اصول ثبت اختراع
  7. نوآوری نظام یافته (TRIZ)

دوره های "آشنایی با ضوابط و چگونگی راه اندازی شرکت های دانش بنیان" و "تهیه طرح کسب و کار (BP)" تاکنون در 5 واحد دانشگاهی با شرکت مدیران و اعضای هیات علمی برگزار شده و تا پایان سال نیز در 7 واحد دانشگاهی دیگر نیز برنامه ریزی شده است.

دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی در نظر دارد مجموعه دوره های اشاره شده را در قالب دوره های برون سازمانی نیز برگزار نماید. 

Share this post