فهرست برنامه‌های درسی

کد برنامه درسی عنوان ساعت آموزش
55510 برقراری تعامل با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
33466 #C (سی شارپ) 64
تکنیک های تهیه مقاطع میکروسکوپی (تیشوپروسسینگ) 99978 8
6039 CCNP 16
77883 CEH 48
4318 CMS 24
3105 cv 8
77732 Design Builder 24
1634 Intro CCNA + Interconnecting 58
1618 Linux Fundamental & Administration 32

صفحه‌ها

Icon for xls export