فهرست بخشنامه‌ها

شماره بخش‌نامه عنوان تاریخ بخش‌نامهصعودی
79968 دستورالعمل اجرایی تدوین تقویم آموزش های کوتاه مدت سال 97 (جدید) سه شنبه, 15 اسفند, 1396
57/3251 ایجاد زمینه آموزش های کاربردی کوتاه مدت بین المللی به منظور افزایش مهارت و اشتغال از طریق ظرفیت های واحدهای دانشگاهی (جدید) شنبه, 26 فروردين, 1396
57/81384 اصلاحیه بخشنامه افزایش حق الزحمه مدرسان دوره های آموزشی (جدید) يكشنبه, 10 بهمن, 1395
57/68082 افزایش حق الزحمه مدرسان دوره های آموزشی سال 95 (جدید) يكشنبه, 21 آذر, 1395
50/67968 افتتاح حساب بانکی مجزا جهت واریز وجوه درآمدهای آموزش های تخصصی و کاربردی (جدید) يكشنبه, 21 آذر, 1395
57/62375 تعمیم آیین نامه آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت به آموزش های پزشکی (جدید) دوشنبه, 1 آذر, 1395
20560 مجوز برگزاری دوره های آموزشی آزاد اندیشی دینی (جدید) شنبه, 13 شهريور, 1395
14420 برگزاری دوره های ویژه مبارزه با مواد مخدر (جدید) يكشنبه, 27 تير, 1395
95-1042 همکاری با کمیسیون انجمن های علمی (جدید) چهارشنبه, 23 تير, 1395
57/27595 تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی با کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (جدید) سه شنبه, 15 تير, 1395

صفحه‌ها

Icon for xls export